Landelijk Indicatie Protocol

Volgens het Landelijk Indicatie protocol (LIP) voor de kraamzorg duurt een kraamweek 8 aaneengesloten dagen, waarin totaal 49 uur zorg wordt geleverd. Dat is exclusief  bevallingsassistentie. Voor elke ziekenhuisdag gaat er 6 uur af, waarbij de ontslagdag uit het ziekenhuis niet als ziekenhuisdag meetelt.

 


Er zijn omstandigheden waarin meer maar ook waarin minder zorg wordt geïndiceerd. Dat wordt uitgelegd tijdens het intakegesprek aan de hand van het LIP voor de kraamzorg.

 

Het aantal uren wordt uiteindelijk in overleg, binnen de mogelijkheden van het LIP, afgesproken en vastgelegd in een overeenkomst.

In de loop van het kraambed kunnen deze uren en dagen indien nodig in overleg met de verloskundige weer worden herzien. Zo krijg je de kraamzorg die zo goed mogelijk bij de situatie past.

Tags: Landelijke Indicatie protocol kraamzorg, wat is dat?