Intakegesprek

Het Intakegesprek-aan-huis is bedoeld als een persoonlijke informatie-uitwisseling met een van de medewerksters van Kraam Inzicht.

 

We leggen uit hoe onze organisatie werkt en wat je van de kraamzorg mag verwachten. Het aantal zorguren wordt aan de hand van het indicatieformulier besproken en voorlopig vastgesteld. Het kraamdossier met daarin o.a. een lijst met benodigdheden tijdens en na de bevalling wordt overhandigd en er wordt uitleg gegeven over praktische zaken.

De intaker is toegerust om ook in situaties waar het Nederlands lezen of verstaan niet optimaal is, aangepaste informatie te verstrekken. Met beeldmateriaal, anderstalige folders en eventueel met gebruikmaking van een tolkentelefoon wordt het belang en de inhoud van kraamzorg duidelijk gemaakt.

Er is veel ruimte om vragen te stellen en wensen kenbaar te maken.

Voor het intake gesprek-aan-huis maken wij ongeveer rond de 30 weken zwangerschap telefonisch een afspraak.

 

 

Tags: