Onze werkwijze

Wij kiezen, naast het scheppen van een voor de kraamvrouw en haar partner zorgenvrij kraambed, in de eerste plaats voor kwaliteit van de kraamzorg met zeker ook aandacht voor de medische aspecten. Advisering en begeleiding moeten ertoe leiden dat je de periode na de kraamzorg zeker en met vertrouwen voortzet.

 

Rond de 30 weken zwangerschap maken we telefonisch een afspraak voor het intakegesprek-aan-huis. (zie Intakegesprek).

 

Om de kraamtijd zo goed mogelijk te laten verlopen plannen we één kraamverzorgende per gezin. Alleen in uitzonderingssituaties, door overmacht, zijn we soms genoodzaakt een tweede kraamverzorgende in te zetten.

 

Bij de thuisbevalling verlenen wij assistentie aan de verloskundige en na de bevalling volgt dan de kraamzorg.
Bij een ziekenhuisbevalling of bevalling in een geboortecentrum (geboortehuis) verlenen wij graag, zo mogelijk, ook bevallingsassistentie en start de kraamzorg aansluitend, kort na de thuiskomst.

Tags: Onze werkwijze