Zorgverzekering

De kraamzorg wordt vergoed uit het basispakket van de ziektekosten-verzekering. Kraam Inzicht heeft contact met vrijwel alle zorgverzekeraars. Onder Inschrijven bij Zorgverzekeraarsnaam staan alle zorgverzekeraars in een uitrol-menu.
   
Alle zorgverzekeraars vergoeden kraamzorg voornamelijk op basis van het Landelijk Indicatie Protocol. In dit protocol zijn de werkzaamheden en het aantal dagen en uren zorg vastgelegd.

Naast standaard kraamzorg bieden de meeste zorgverzekeraars via een aanvullend pakket de mogelijkheid tot verlengde kraamzorg op medische indicatie en couveuse nazorg (ook wel  uitgestelde kraamzorg genoemd).

 

De vergoeding en eigen bijdrage voor een vrij willige (niet-medische) bevalling in het ziekenhuis is ook afhankelijk van het aanvullende pakket van jouw zorgverzekeraar.

Kijk voor beide zaken in je zorgverzekeringspolis voor meer informatie.
 

Meestal gaat onze rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. In uitzonderlijke gevallen wordt de rekening aan het kraamgezin zelf gestuurd, zij declareren deze dan bij de zorgverzekeraar. 
    
Voor iedereen geldt een wettelijk verplichte eigen bijdrage (in 2016 is dat € 4,20 per uur). Een aantal zorgverzekeraars vergoedt  dit weer geheel of gedeeltelijk via een  aanvullende polis . In de polis is terug te vinden of deze bijdrage vergoed wordt. 


N.B.  Vergeet niet bij het aanvragen van kraamzorg bij je zorgverzekeraar te vermelden dat je voorkeur uitgaat naar Kraam Inzicht.

Tags: