KraamInzicht, bevalt het allerbeste

De organisatie

Al meer dan 20 jaar biedt KraamInzicht, dag en nacht 24/7 bevallings-assistentie en kraamzorg aan. Onze zorgverlening tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd stemmen wij zoveel als mogelijk af op jouw specifieke wensen en behoeften.

Wat mag je van ons verwachten?

Een deskundige kraamverzorgende die zorgt, begeleidt, steunt, flexibel is en de zorg aan jouw wensen aanpast. Maar ook een kraamverzorgende die haar kennis en ervaring voor het verzorgen van jou en jouw baby ter beschikking stelt.
Alle kraamverzorgenden die bij en met ons werken hebben deskundige aandacht voor (borst-) voeding van jouw baby. Lang en voldoende borstvoeding geven, heeft namelijk een positief effect op zowel de gezondheid van de moeder als de gezondheid van de baby. Het geven van borstvoeding gaat niet altijd vanzelf en soms loop je tegen vragen en misschien zelfs problemen aan. Wij kunnen je helpen met het inschakelen van een lactatiekundige, klik hier voor de mogelijkheden.

Veel zorgverzekeraars vergoeden deze consulten in de aanvullende verzekering! Check daarvoor wel even je polis. 

Missie

Ons doel is brede ondersteuning bieden van de (aanstaande) moeder, partner en pasgeborene ten behoeve van een goed begin van een zo gezond mogelijk leven.

Het doel binnen de kraamzorg is om moeder en kind gedurende de kraamperiode de beste zorg, begeleiding rondom borstvoeding en voorlichting te geven, waardoor zij na afsluiten van de kraamperiode in staat zijn zelfstandig te functioneren. Om dit te bewerkstelligen is het beleid gericht op vraag gestuurde verantwoorde zorg, dat wil zeggen van goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en klantgericht is, waarbij mogelijke risico’s in kaart zijn gebracht.

Governance

Voor iedere organisatie in de zorg zijn professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Zorginstellingen hebben daarom afspraken hierover vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. Dit is een bundeling van moderne opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. 
KraamInzicht past de Corporate Governance Code toe. In de reguliere jaarverslaglegging wordt hier aandacht aan besteed. KraamInzicht heeft een Reglement conflicthantering.

Inschrijven Kraamzorg?

Inschrijven Kraamzorg?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Schrijf je dan direct in!

Inschrijven kraamzorg