Kwaliteit van kraamzorg

KraamInzicht staat voor professionaliteit, flexibiliteit en we hebben jarenlange ervaring met het verlenen van kraamzorg.

Al onze kraamverzorgenden zijn gediplomeerd én wij als organisatie hebben alle kwaliteitscertificaten. Dat maakt onze kraamzorg tot de allerbeste!

Onze kraamverzorgenden

Al onze gediplomeerde kraamverzorgenden worden regelmatig bijgeschoold. Onderwerpen die aan bod komen zijn het assisteren bij een bevalling tot aan kraamzorg na kunstverlossing of psychische problematiek tijdens het kraambed. Onze kraamverzorgenden worden ook geschoold voor het begeleiden van de borstvoeding en babyreanimatie/EHBO.

Onze kraamverzorgende stemt haar zorg af op jouw wensen en behoeften. Ze houdt rekening met je persoonlijke leefsfeer, cultuur en geloofsovertuiging. 

Verbetering kraamzorg en dienstverlening

Wij zijn voortdurend bezig met verbetering van onze diensteverlening en het geven van zorg. Daarom vragen we iedere cliënt om ons evalutatieformulier in te vullen na de kraamtijd.

Uit de tot nu toe ontvangen evaluaties blijkt dat onze cliënten erg tevreden zijn over onze kraamzorg ons gemiddelde rapportcijfer is dan ook een 8,8.

Certificaten

Wij zijn HKZ/ISO 9001 gecertificeerd. Met dit keurmerk voldoen wij aan alle eisen die worden gesteld vanuit de sector, financiers, cliënten en de overheid. Het certificaat wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Daarnaast zijn wij in het bezit van het certificaat WHO/UNICEF Zorg voor borstvoeding. Met dit certificaat tonen wij aan de regels van WHO/UNICEF in praktijk te brengen. Elke drie jaar vindt een herbeoordeling door de Baby Friendly Nederland plaats. Bovendien is KraamInzicht een erkend leerbedrijf voor het opleiden van kraamverzorgenden.

Inschrijven Kraamzorg?

Inschrijven Kraamzorg?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Schrijf je dan direct in!

Inschrijven kraamzorg