Leveringsvoorwaarden

KraamInzicht hanteert de Algemene (landelijke) leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg van Bo Geboortezorg.

For English: General conditions for maternity care.

Onderdeel van de Leveringsvoorwaarden is indien u als cliënt jonger bent dan 18 jaar dan moet u de overeenkomst, ondanks het feit dat u vanaf de leeftijd van 16 jaar wettelijk een geneeskundige overeenkomst mag aangaan (wet WGBO), laten ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger vanwege de financiële garantstelling tot 18 jaar.

Daarnaast hanteren wij de volgende aanvullende voorwaarden:

Werkomstandigheden

Werken in de kraamzorg brengt grote fysieke belasting met zich mee. Daarom vragen wij je aandacht voor de volgende punten:

  • Om rugklachten bij kraamverzorgende, verloskundige of huisarts te voorkomen, moet je bed een hoogte hebben van 80 centimeter, gemeten van de bovenkant van de matras tot aan de vloer. Deze verplichting geldt tijdens de bevalling en de kraamtijd. Wanneer de hoogte van het bed niet aan de eisen voldoet wordt er geen zorg aan bed gegeven.
  • Je kunt niet bevallen of worden verzorgd op een waterbed. Je hebt in dat geval een ander bed nodig dat op goede werkhoogte kan worden gebracht.
  • Snoeren, stekkers en elektrische apparaten waarmee de kraamverzorgende werkt, moeten veilig zijn.
  • De plaats waar de kraamzorg wordt gegeven, moet eenvoudig bereikbaar zijn.
  • Op de verdieping waar de bevalling plaatsvindt en je de kraamtijd doorbrengt moet stromend water aanwezig zijn.
  • Volgens de Tabakswet heeft ook een kraamverzorgende recht op een rookvrije werkplek. Wij verzoeken je daarom niet te roken in het bijzijn van de kraamverzorgende.

Parkeren

Indien een kraamverzorgende parkeerkosten maakt komen deze volledig voor rekening van de cliënt. Deze dien je per dag af te rekenen met de kraamverzorgende, tenzij onderling anders wordt overeengekomen. Indien er een gratis parkeerplaats binnen redelijke loopafstand (max. 10 minuten) van het huis waar de zorg wordt verleend beschikbaar is, dan zal de kraamverzorgende daar parkeren.

Gebruik van sleutels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afgeven van sleutels aan de kraamverzorgende. KraamInzicht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal.

Aansprakelijkheid

KraamInzicht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid. In geval een medewerker materiële schade veroorzaakt geldt een eigen risico van €100,-- per gebeurtenis. Je dient de schade direct te melden bij onze organisatie. (Het beschadigde materiaal dien je te bewaren voor eventuele expertise).

Annulering van de inschrijving

Indien er binnen 14 dagen schriftelijk via info@kraaminzicht.nl  wordt opgezegd/geannuleerd, worden er geen kosten in rekening gebracht voor de inschrijving.
Ná 14 dagen worden de inschrijfkosten gedeclareerd bij je verzekering. Hoeveel die kosten zijn hangt af van je polisvoorwaarden. Indien er een intakegesprek heeft plaats gevonden, wordt deze ook gedeclareerd. 

Annulering van de intake

Indien er binnen 48 uur voor aanvang van de afgesproken intake wordt afgezegd, zullen de kosten voor de intake in rekening worden gebracht. Voor een huisbezoek is dat €94,77 en voor een telefonische intake is dat €39,98.

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige

De verloskundige is verantwoordelijk voor het kraambed. De kraamverzorgende zal bij eventuele problemen altijd overleg plegen met de verloskundige.

Privacybeleid

KraamInzicht hanteert de privacyregels zoals omschreven in de Leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg. Kraamverzorgenden handelen volgens privacyregels zoals omschreven in de Beroepscode voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Medicatiebeleid

Niet van toepassing. Onze kraamverzorgenden mogen geen medicijnen toedienen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige of de huisarts. 

Informatieplicht aan clienten over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires

KraamInzicht is een erkend leerbedrijf, hetgeen betekent dat de zorg geleverd kan worden door een kraamverzorgende in opleiding. Wij werken samen met diverse scholen en verschillende leertrajecten. Onder deskundige begeleiding zal de kraamverzorgende in opleiding haar vak uitoefenen. 

De consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst voor de inzet van de kraamverzorgende

KraamInzicht zal bij de inzet van kraamverzorgenden rekening houden met de Arbeidstijdenswet en de collectieve arbeidsoverenkomst (CAO).

 

Inschrijven Kraamzorg?

Inschrijven Kraamzorg?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Schrijf je dan direct in!

Inschrijven kraamzorg