Informatie over het Coronavirus bij zwangerschap, bevallen en de kraamtijd

Bijgewerkt op: 22-05-2020

Het Coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep. Om het virus beheersbaar te houden zijn er ingrijpende maatregelen getroffen door de overheid. Op deze pagina lees je alles over het Coronavirus en wat dit betekent voor jou als zwangere en voor de kraamzorg die wij leveren. Er zijn tot nu toe nog geen specifieke maatregelen voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeboren baby's. Kraaminzicht levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen.

Inhoudsopgave

Zwanger tijdens de Coronacrisis

Het ene moment ben je onbezorgd zwanger, en druk bezig om een baby kamertje in orde te maken, en het volgende moment staat de hele wereld op zijn kop. Hierdoor kun je als zwangere erg onzeker worden en met veel vragen zitten.

Deze periode is voor iedereen erg onzeker. Maar tijdens een zwangerschap ontstaat er ook een soort oer-gevoel. Het instinct om je (ongeboren) kind tegen alle gevaar te willen beschermen. Dat oer-gevoel is eigenlijk het begin van hechting met je baby. Omdat er relatief weinig bekend is over het nieuwe Coronavirus, is het voor veel aanstaande ouders een erg onzekere periode. Dit is heel begrijpelijk.

Wat is er wél bekend?

Kun je het coronavirus tijdens je zwangerschap overdragen op je baby ?

Bij eerdere “nieuwe” virussen bleek dat zwangere vrouwen een verhoogde risicogroep waren. Dat lijkt bij het nieuwe Coronavirus gelukkig niet het geval. Je loopt als zwangere niet méér risico op een miskraam of aangeboren afwijkingen dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

In het medische vakblad The Lancet verscheen een kleinschalige studie over negen zwangere vrouwen met COVID-19. Ook het vruchtwater, de melk in hun borsten en het bloed in de navelstreng werden getest. De belangrijkste voorlopige conclusie is dat het erop lijkt dat het virus niet in de buik al overdraagbaar is (dat noem je verticale transmissie). Er zijn wel een paar baby’s geboren die vrij snel na de bevalling symptomen kregen, maar het is niet duidelijk of die besmetting via de placenta of op een andere manier heeft plaatsgevonden.

Op 26 maart is er een nieuw onderzoek gepubliceerd. Dit is uitgevoerd bij besmette zwangere vrouwen in Wuhan. Er werden voor het onderzoek 33 baby's onderzocht na de geboorte. Van de 33 baby's bleek bij 3 van hen dat er toch aanwijzingen waren dat ze mogelijk in de baarmoeder zijn besmet en daardoor ziek werden. Ook bij dit onderzoek was de onderzoeksgroep erg klein. Daarnaast hadden twee van de drie zieke baby's ook andere problemen zoals pematuriteit en meconium in het vruchtwater. 

Door deze factoren is het eigenlijk nog te vroeg om conclusies te trekken. Voor betrouwbare resultaten zijn grotere groepen patiënten nodig. En goed om te weten is dat de meeste baby's gezond waren na de geboorte bij deze onderzoeken. 

Een voordeel van de huidige maatregelen die in Nederland gelden, is dat je óók minder kans hebt op andere infectieziekten.

Verloskundigen hebben allemaal maatregelen genomen om iedereen zo goed mogelijk te beschermen. Dit voelt misschien wat “kaal”, maar het is nu even nodig om de zorg voor iedereen te kunnen blijven verlenen, vóór, tijdens, en na de bevalling.

Bevallen tijdens de Coronacrisis

Door de huidige situatie zullen je beval-plannen misschien wel wijzigen. In een aantal regio’s is er voor gekozen momenteel geen badbevallingen meer te doen. Dit is echter geen landelijk beleid. Vraag na bij jouw verloskundige wat het beleid in jouw regio is.

Het is goed om te weten dat verloskunde een absolute prioriteit is in de meeste ziekenhuizen. Ieder ziekenhuis heeft een eigen beleid en maatregelen die ze hanteren om besmetting van Coronavirus te voorkomen. Op de website van het ziekenhuis waar je gaat bevallen kun je hier meer informatie over vinden. Onze kraamverzorgende volgt bij de bevalling in het ziekenhuis, het beleid en de protocollen van het betreffende ziekenhuis.

  Wat is het risico van het virus voor pasgeboren baby's?

Er is helaas nog weinig bekend over de gevaren voor pasgeboren baby’s van moeders met het coronavirus. Onder een klein aantal patiënten is onderzoek gedaan en waren er aanwijzingen dat baby’s van besmette moeders wel gezondheidsproblemen kunnen hebben na de geboorte. Op welke manier en of dit gerelateerd is aan het Coronavirus zelf moet nog verder worden ondezocht.

In een recent onderzoek, gepubliceerd door het medisch vakblad The Lancet, zijn tot nu toe 230 besmette kinderen zijn onderzocht, waaronder drie pasgeboren baby’s. Zowel de meeste kinderen als de pasgeboren baby's hadden milde klachten. Er zijn van deze groep geen kinderen overleden. Bij kinderen die al andere gezondheidsproblemen hadden kwamen ook ernstigere klachten voor. 

Ook in Nederland zijn jonge kinderen besmet door het virus. In de meeste gevallen levert het slechts milde klachten op of zullen ze niet eens merken dat ze ziek zijn.

Het RIVM publiceerde 28 maart 2020 cijfers met informatie over de leeftijd van coronapatiënten in Nederland. Hieruit bleek dat tot nu toe 31 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar ziek zijn geworden door Corona. Van de 31 kinderen moesten 18 van hen worden opgenomen in het ziekenhuis.

In de leeftijdscategorie van 5 tot en met 9 jaar werden 8 kinderen ziek, van wie er één naar het ziekenhuis moest. In de leeftijdscategorie van 10 tot en met 14 ging het om 31 zieke kinderen, van wie er 4 naar het ziekenhuis moesten. In de categorie 15 tot en met 19 jaar werden meer kinderen ziek: 52 tieners in totaal, van wie er 7 naar het ziekenhuis moesten.

Geen enkel kind is tot nu toe overleden aan het coronavirus in Nederland. Daarnaast benadrukt het RIVM dat de meeste jongeren bij een besmetting nauwelijks klachten krijgen. Zo zullen de meeste jongeren niet eens merken dat ze ziek zijn, als ze besmet zijn met het virus.

Bron: RTL Nieuws

Kraamzorg tijdens de Coronacrisis

Kraaminzicht doet er alles aan om de verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 

In geval van een (verdachte) besmetting van Corona bij de kraamvrouw of andere leden binnen het gezin wordt per situatie bekeken hoe de zorg wordt ingezet.

Richtlijnen voor de kraamzorg over Corona

Onze medewerkers worden continu op de hoogte gehouden van de laatste richtlijnen die landelijk gelden vanuit het RIVM en de GGD’s en volgen deze richtlijnen nauwkeurig. Onze medewerkers kunnen met vragen terecht bij onze preventiemedewerker.

Inzet kraamverzorgenden 

Onze medewerkers zijn er op getraind om zo hygiënisch mogelijk te werken en weten hoe belangrijk het is om geen virussen over te dragen tijdens het leveren van zorg. Daarnaast geldt voor zorgpersoneel dat zij met verkoudheidsklachten en koorts thuis moeten blijven. Onze kraamverzorgenden kunnen dit altijd overleggen met onze preventiemedewerker. Zo houden wij als organisatie onze werknemers goed in de gaten en zijn we extra alert. 

Studenten/leerlingen     

De afgelopen maanden hebben de opleidingen en stages van onze studenten/leerlingen verloskunde/kraamzorg ten gevolge van Corona stil gelegen. Nu er door de verruimende maatregelen de mogelijkheid is om een extra persoon bij de bevalling en zorg te laten zijn, vragen de verloskundigen en kraamzorgorganisaties je medewerking om een student/leerling bij uw bevalling/zorg toe te laten. Het is voor een ieder van belang dat de capaciteit aan verloskundigen en kraamverzorgenden juist in deze tijd op pijl blijft.

NB niet in alle ziekenhuizen is het op dit moment al mogelijk om een extra persoon bij je bevalling te laten zijn.

Beschermingsmaterialen tijdens het geven van zorg

Onze kraamverzorgende draagt bij alle verzorgende handelingen handschoenen. Daarnaast volgt zij nauwkeurig alle geldende richtlijnen en regels op. Als jij of een ander lid van je gezin besmet is met Corona, of verdacht wordt van besmetting, leveren wij zorg met gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen zoals een mondkapje, handschoenen en een spatbril. 

Onze kraamverzorgenden werken allemaal in unform. Dit uniform wordt dagelijks op 60 graden gewassen. 

Intakes, gehoorscreening en kantoormedewerkers

Alle ingeplande intakes in de vorm van een huisbezoek zijn tot maandag 25 mei omgezet naar uitgebreide telefonische intakes, na die datum zullen er weer intakes aan huis plaastvinden. Voorafgaand aan het huisbezoek, zal eerst worden uitgevraagd of er COVID-19 klachten zijn. Indien dit het geval is zal de intake alsnog telefonisch plaatsvinden. 

Alle huisbezoeken voor neonatale gehoorscreening zijn inmiddels hervat. De hielprik wordt ook nog steeds in de kraamtijd afgenomen. Onze kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Indien dat niet mogelijk is werken zij op kantoor en houden hierbij een afstand van 2 meter tot elkaar. Ons kantoor wordt dagelijks grondig gereinigd. Ook zijn er extra reinigingsmiddelen zoals handdesinfectant, zeep en schoonmaakdoekjes beschikbaar gesteld. Op deze manier verkleinen we de kans op besmetting én zorgen we ervoor dat alle belangrijke processen kunnen doorgaan.

Kraambezoek tijdens de Coronacrisis

Voor het kraambezoek thuis geldt dat één bezoeker kan worden aangewezen die tijdens de kraamweek op visite mag komen binnen het gezin als de kraamverzorgende er is. Hierbij wordt rekening gehouden met de maatregel van overheid dat maximaal 3 externe bezoekers in huis mogen zijn, waarbij ook de zorgprofessionals (kraamverzorgende, en verloskundige en leerlingen) meetellen.

Wel willen wij je uitdrukkelijk verzoeken om buiten deze ene bezoeker géén kraambezoek te ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin is. Ook na de versoepelingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk vermeden worden om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Dit zowel ter bescherming van de kraamverzorgenden als van het kraamgezin. Onze kraamverzorgenden doen er alles aan om de kraamzorg te kunnen blijven leveren die jij en je kindje en onze andere gezinnen nodig hebben. Bescherm niet alleen jezelf en je gezin maar ook onze kraamverzorgenden. De overheid verwacht dat zorgverleners aan het werk kunnen blijven en iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit mogelijk is. Wij rekenen op je begrip en bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking!

Een kraamverzorgenden is aan het begin van de coronacrisis begonnen met Raambezoek! Op deze manier kunnen kersverse ouders hun pasgeboren baby op een veilige manier laten zien aan hun bezoek!

Klik hier voor het artikel van Omroep Zeeland over Raambezoek

Raambezoek

Borstvoeding en het Coronavirus

Tijdens de zwangerschap wordt besproken hoe je denkt je baby te gaan voeden. De meeste mensen weten wel dat er voordelen zijn aan het geven van borstvoeding, maar hoe werkt dat nou precies?

In moedermelk zitten behalve de basis voedingsstoffen die ieder kindje nodig heeft (en die ook in kunstvoeding zitten) ook nog een heleboel stoffen die een baby bescherming bieden tegen allerlei infecties. De belangrijkste effecten worden gezien bij luchtweginfecties en maag-darm infecties. Juist in deze tijd kan dat een extra motivatie zijn om borstvoeding te gaan geven.

La Leche League geeft uitgebreide informatie over het geven van borstvoeding en het Coronavirus. 

Je kunt bij ons een online borstvoedingscursus volgen. 

Klik hier voor meer informatie

Borstvoeding en het Coronavirus

Wat gebeurt er als ik tijdens of na mijn zwangerschap besmet blijk te zijn met het Coronavirus?

Bij een mogelijke besmetting tijdens de zwangerschap zal jouw verloskundige je kunnen vertellen welke maatregelen er genomen moeten worden.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan voorbereidingen voor de kraamzorg bij besmette kraamvrouwen. Onze afdeling Planning vraagt aan onze gezinnen of er in het gezin mogelijk sprake kan zijn van het Coronavirus voordat de kraamverzorgende op pad wordt gestuurd.

Als je borstvoeding geeft, en besmet blijkt te zijn, is er géén reden om te stoppen met borstvoeding. Het is onwaarschijnlijk dat het virus via de melk wordt overgedragen aan je baby. Wat wél wordt overgedragen aan je baby zijn specifieke antistoffen die je kindje beschermen tegen het virus. Het advies is dus om borstvoeding te blijven geven met extra beschermende maatregelen, zoals een mondkapje en extra handhygiëne. Als je te ziek bent om zelf te voeden, dan kun je je melk afkolven, zodat je kindje toch de antistoffen blijft krijgen.

Besmetting en verspreiding van het Coronavirus voorkomen

Het Coronavirus is een virus dat het meest lijkt op een verkoudheidsvirus. Het kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde weerstand. De belangrijkste besmettingsroute is via het hoesten binnen een straal van 1.5 meter, waarbij kleine druppels worden ingeademd en in de ogen kunnen komen.

Alle kraamverzorgenden van Kraaminzicht zijn geinformeerd en weten hoe zij besmetting van het virus kunnen voorkomen. Zij weten waar ze op moeten letten en met wie ze contact op moeten nemen bij twijfel, vragen of ziekteverschijnselen. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om besmetting/verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
Het zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruiken weg

Coronavirus handen wassen Kraamzorg de Waarden

Meer informatie

Voor meer informatie over het Coronavirus verwijzen we je naar de website van het RIVM en Pharos (PDF). Daarnaast kun je altijd contact opnemen met onze lactatiekundigen met vragen over (borst)voeding.

Nijntje en het Coronavirus

Heb je kinderen en wil je ze uitleggen wat er nu precies aan de hand is met het Coronavirus? Laat ze deze video even zien!

 

Meest gestelde vragen over het Coronavirus tijdens de zwangerschap

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op de website van het RIVM kun je zien of er een indicatie is om verdere testen te doen naar het Coronavirus. Neem bij twijfel telefonisch contact op met je huisarts. Mocht je overwegen om je verloskundige of gynaecoloog hiervoor te bezoeken, bel deze dan eerst even voor overleg en advies.

Verloopt een infectie met het Coronavirus ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van het Coronavirus. Het is nog onzeker of bij een infectie met het Coronavirus het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. 

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het Coronavirus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van het Coronavirus?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met het Coronavirus meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met het Coronavirus en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met je verloskundige of gynaecoloog wat te doen in dit specifieke geval.

Coronavirus virus Kraamzorg de Waarden R1140Q80S283869

Ik heb nu een infectie met het Coronavirus, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie meer dan 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met het Coronavirus heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. Het Coronavirus is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in je nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met het Coronavirus, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met het Coronavirus geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Informatie voor laaggeletterden     

Pharos heeft eenvoudige informatie in begrijpelijke taal en beeld over de belangrijkste veranderingen in de verloskundige zorg. Hierin is ook beknopte informatie over de kraamzorg opgenomen. De informatie is geschikt voor alle zwangeren en ouders met een baby. Ook voor wie moeite heeft met lezen en schrijven. De informatie is hier te bekijken via de telefoon en bevat een voorleesfunctie.

 

 

 

Bron: Kraamzorg de Waarden

Inschrijven Kraamzorg?

Inschrijven Kraamzorg?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Schrijf je dan direct in!

Inschrijven kraamzorg