Kraamzorg in Nederland

Nederland is een van de weinige landen ter wereld waar kraamzorg een integraal onderdeel vormt van de geboortezorg. Al vroeg in de zwangerschap wordt kraamzorg geregeld, zodat direct na de bevalling (thuiskomst uit het ziekenhuis of geboortecentrum) de kraamverzorgende paraat staat. De kraamverzorgende verblijft meestal enkele uren per dag gedurende de eerste 8 dagen na de geboorte van jouw baby. Haar rol zal adviserend, verzorgend, sturend en begeleidend zijn. Ook zal zij licht huishoudelijke taken verrichten. Deze continue zorg en ondersteuning in de eigen vertrouwde omgeving van de ouders is uniek en draagt bij aan een soepele overgang naar het ouderschap.

Een ander uniek aspect van kraamzorg in Nederland is dat het een geïntegreerd onderdeel vormt van de geboortezorg en wordt deels vergoed vanuit de basisverzekering. Het streven naar gelijke toegang tot kraamzorg draagt bij aan het welzijn van zowel moeders als baby's en onderstreept het belang dat de Nederlandse samenleving hecht aan de gezondheid en het welzijn van jonge gezinnen. Daarnaast is er in Nederland veel aandacht voor de kwaliteit van kraamzorg. Onze kraamverzorgenden zijn goed opgeleid en werken volgens strikte richtlijnen om de veiligheid en kwaliteit van zorg te waarborgen. Bovendien wordt er veel waarde gehecht aan de individuele behoeften en wensen van de ouders. Er wordt gestreefd naar een persoonlijke en op maat gemaakte benadering. Het unieke karakter van kraamzorg in Nederland wordt verder benadrukt door de empowerment van ouders. Kraamverzorgenden moedigen ouders aan om actief deel te nemen aan de zorg voor hun baby, waarbij zij hen ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen als nieuwe ouders. Deze benadering draagt bij aan het creëren van sterke banden binnen het gezin en het bevorderen van een gezonde ouder-kindrelatie.

Kortom, kraamzorg is een essentieel en uniek onderdeel van de Nederlandse gezondheidszorg. De continue, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg die kraamverzorgenden bieden, draagt bij aan een gezonde start voor zowel moeder en kind. 

Inschrijven Kraamzorg?

Inschrijven Kraamzorg?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Schrijf je dan direct in!

Inschrijven kraamzorg